Πέμπτη, 30 Απριλίου 2015

ΠΡΩΤΗ ΜΑΙΟΥ


ΟΙ  ΑΓΩΝΕΣ  ΔΕΝ  ΣΤΑΜΑΤΟΥΝ  ΠΟΤΕ ..........

ΣΤΑ  ΓΕΝΝΗΜΕΝΑ  ΚΑΙ  ΑΓΕΝΝΗΤΑ  ΠΑΙΔΙΑ ΜΑΣ.

ΚΑΛΟ ΜΗΝΑ ΣΕ ΟΛΟΥΣ.