Τρίτη, 28 Οκτωβρίου 2014

ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ

                                                                                            
                                                                                                           
      ............................................
<< ΚΕΙΝΟΣ ΔΕΝ ΘΕΛΕΙ ΚΛΑΜΑΤΑ 
    ΔΕΝ ΘΕΛΕΙ ΜΟΙΡΟΛΟΓΙΑ
    ΘΕΛΕΙ ΑΓΩΝΕΣ ΚΑΙ ΧΑΡΕΣ
    ΑΜΑΡΤΩΣΙΕΣ ΚΑΙ ΒΟΛΙΑ .>>